Research Staff

 

No Name Location
     
1
Aakil Mohammad Caunhye
E1A-05-23
  
2
Chong Yih Tng Ethan
E1A-05-23
  
3
He Zhou
E1A-05-23
  
4
Hu Junfei
E1A-06-19
  
5
Ji Yibo
E1-07-17 (QRE)
  
6
Jiang Yiping
E1A-05-23
  
7
Jiang Yixin
E1A-05-23
  
8
Jing Huayi
E1-07-26
  
9
Li Haobin
E1-07-17 (QRE)
  
10
Shen Lijuan
E1A-06-19
  
11
Sun Chang
E1A-06-19
  
12
Tang Muchen
E1A-05-23
  
13
Wang Shuming
E1A-06-19
  
14
Yong Chun How
E1A-06-19
  
15
Zhu Yinchao
E1-07-17 (QRE)