Research Staff

 

No Name Location
     
1
Aakil Mohammad Caunhye
E1A-05-23
  
2
Chong Yih Tng Ethan
E1A-05-23
  
3
Han Guanghua
E1A-05-23
  
4
He Zhou
E1A-05-23
  
5
Hu Junfei
E1A-06-19
  
6
Ji Yibo
E1-07-17 (QRE)
  
7
Jiang Yiping
E1A-05-23
  
8
Jiang Yixin
E1A-05-23
  
9
Jing Lei
E1-07-26 (Comp)
  
10
Li Haobin
E1-07-17 (QRE)
  
11
Shen Lijuan
E1A-06-19
  
12
Sun Chang
E1A-06-19
  
13
Tan Mien Duan Michael
E1A-06-19
  
14
Tang Muchen
E1A-05-23
  
15
Tung Yi-Liang
E1A-05-23
  
16
Wang Shuming
E1A-06-19
  
17
Yong Chun How
E1A-06-19
  
18
Zhu Yinchao
E1-07-17 (QRE)