Research Staff

 

No Name Location
     
1
Chen Liangpeng
E1-07-26 (Comp)
  
2
Chong Yih Tng Ethan
E1A-05-19 (SMAL)
  
3
Choong Wei Liang Desmond
E1A-05-19 (SMAL)
  
4
Han Guanghua
E1A-05-19 (SMAL)
  
5
Hu Junfei
E1A-05-19 (SMAL)
  
6
Ji Yibo
E1-07-17 (QRE)
  
7
Jiang Xinjia
E1-07-17 (QRE)
  
8
Jiang Yixin
E1A-05-19 (SMAL)
  
9
Li Haobin
E1-07-17 (QRE)
  
10
Shen Lijuan
E1A-06-19
  
11
Sun Chang
E1A-06-19
  
12
Tung Yi-Liang
E1A-06-19
  
13
Wang Shuming
E1A-05-19 (SMAL)
  
14
Yao Dacheng
E1-07-17 (QRE)
  
15
Yong Chun How
E1A-06-19
  
16
Zhong Tengyue
E1-07-26 (Comp)